... nie sądzę, by ród Jawieniów, wywodzących się z Nieszkowic Małych (dom Filipa) miał przetrwać dłużej niż następne jedno, co najwyżej dwa ćwierćtysiąclecia. Wymarły sławne historyczne rody Andegawenów, polskich Piastów i Jagiellonów, podobno gdzieś wegetują resztki rodów Lubomirskich, Sanguszków, Zamojskich, Potockich - kolejnych właścicieli Nieszkowic - dlaczegoż to prosty ród Jawienów miałby przetrwać o wiele wieków dłużej?

(niezapomniany Józef Jawień)

 

Mimo wielkiego szacunku dla Józefa, dzięki którego ogromnej pracy mogliśmy się poznać i spotkać na I Zjeździe Rodzinnym Rodu Jawieniów pozwolę sobie żyć nadzieją, że nazwisko Jawień nie zaniknie przez najbliższe 1000 lat (mam w tym już pewien wkład)

Paweł Jawień